SRF25ZS-W

型號SRF25ZS-W
額定製冷能力最低-最高kW2.5
額定製暖能力最低-最高kW3.4
Sound Power Level製冷dB(A)50
製暖dB(A)51
噪音值 (低-高)製冷dB(A)25 / 29 / 32 / 38
製暖dB(A)29 / 33 / 35 / 39
空氣流量 (高-低)製冷m3/min9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8
製暖m3/min10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6
尺寸(高 x 闊 x 深)mm600 x 860 x 238
淨重kg18.0
配管管徑液態 / 氣態mm(in)6.35(1/4″) / 9.52(3/8″)
Scroll to Top
Scroll to Top