SRF35ZS-W

型號SRF35ZS-W
額定製冷能力最低-最高kW3.5
額定製暖能力最低-最高kW4.5
Sound Power Level製冷dB(A)51
製暖dB(A)52
噪音值 (低-高)製冷dB(A)29 / 33 / 35 / 40
製暖dB(A)33 / 35 / 36 / 41
空氣流量 (高-低)製冷m3/min9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4
製暖m3/min10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4
尺寸(高 x 闊 x 深)mm600 x 860 x 238
淨重kg19.0
配管管徑液態 / 氣態mm(in)6.35(1/4″) / 9.52(3/8″)
Scroll to Top
Scroll to Top