SRF50ZSX-W

型號SRF50ZSX-W
額定製冷能力最低-最高kW5.0
額定製暖能力最低-最高kW5.8
Sound Power Level製冷dB(A)58
製暖dB(A)58
噪音值 (低-高)製冷dB(A)28 / 33 / 38 / 46
製暖dB(A)32 / 38 / 41 / 46
空氣流量 (高-低)製冷m3/min11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6
製暖m3/min12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6
尺寸(高 x 闊 x 深)mm600 x 860 x 238
淨重kg19.0
配管管徑液態 / 氣態mm(in)6.35(1/4″) / 12.7(1/2″)
Scroll to Top
Scroll to Top