SRR25ZS-W

型號SRR25ZS-W
額定製冷能力最低-最高kW2.5
額定製暖能力最低-最高kW3.4
Sound Power Level製冷dB(A)56
製暖dB(A)59
噪音值 (低-高)製冷dB(A)24 / 30 / 33 / 37
製暖dB(A)28 / 34 / 37 / 40
空氣流量 (高-低)製冷m3/min9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5
製暖m3/min10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0
尺寸(高 x 闊 x 深)mm200 x 750 x 500
淨重kg20.5
配管管徑液態 / 氣態mm(in)6.35(1/4″) / 9.52(3/8″)
Scroll to Top
Scroll to Top