SRR35ZS-W

型號SRR35ZS-W
額定製冷能力最低-最高kW3.5
額定製暖能力最低-最高kW4.5
Sound Power Level製冷dB(A)57
製暖dB(A)60
噪音值 (低-高)製冷dB(A)25 / 31 / 34 / 38
製暖dB(A)29 / 35 / 38 / 42
空氣流量 (高-低)製冷m3/min10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0
製暖m3/min10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5
尺寸(高 x 闊 x 深)mm200 x 750 x 500
淨重kg20.5
配管管徑液態 / 氣態mm(in)6.35(1/4″) / 9.52(3/8″)
Scroll to Top
Scroll to Top