SRR50ZS-W

型號SRR50ZS-W
額定製冷能力最低-最高kW5.0
額定製暖能力最低-最高kW5.8
Sound Power Level製冷dB(A)5.0
製暖dB(A)5.8
噪音值 (低-高)製冷dB(A)29 / 34 / 37 / 41
製暖dB(A)32 / 37 / 39 / 43
空氣流量 (高-低)製冷m3/min7.5 / 10.0 / 11.0 / 13.5
製暖m3/min8.5 / 11.0 / 12.5 / 14.5
尺寸(高 x 闊 x 深)mm200 x 950 x 500
淨重kg24.0
配管管徑液態 / 氣態mm(in)6.35(1/4″) / 12.7(1/2″)
Scroll to Top
Scroll to Top